2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده :

در اين كار ، مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي را در مورد محلول سير شده سديم فلوئوريد پي گرفته ايم. در اين راستا قابليت حل شدن تركيب ياد شده را در آب خالص در دماي  به دو روش تبخير حلال و نشر اتمي شعله اي طي اندازه گيريهاي مختلف تعيين نموده ايم  و مقدار  براي آن بدست آمد. از سوي ديگر قابليت حل شدن ترموديناميكي،  ، از رابطه حساب شد كه  انحلال از منابع معتبر كتابخانه اي محاسبه گرديد. از مقايسه  با  غلظتي  ، ملاحظه شد كه تفاوت آن دو بسيار قابل ملاحظه است. به دنبال آن  دباي – هوكل حساب شد: كه ديده شد اين پاسخ نيز با پاسخ ترموديناميكي بسيار متفاوت است. سرانجام با دخالت دادن تجمع يوني
(زوج شدن يونها) به اين نتيجه رسيديم كه … % يونهاي مثبت و منفي بصورت زوج يون هستند. علاوه بر آن در اين كار تاثير قدرت يوني و ثابت دي الكتريك بر قابليت حل شدن ، مورد مطالعه تجربي و تحليلي قرار گرفت.

 

مقدمه

گروه بزرگي از محلولها رساناي الكتريسته هستند مانند محلول اسيدها،بازها ونمك ها در آب ،به اين نوع محلولها ،محلولهاي الكتروليت و به اجسام حل شده در آنها الكتروليت مي گويند.

يك محلول الكتروليت از راه حل شدن يك تركيب يوني يا يك تركيب كئووالانسي قطبي در يك حلال با ثابت دي الكتريك بالا حاصل مي شود.

يك الكتروليت ممكن است قوي و يا ضعيف باشد، الكتروليت هاي قوي كاملاً بصورت ذرات با بارهاي مخالف در مي آيند و تفكيك تقريبا كامل است. از طرف ديگر الكتروليتهاي ضعيف در محلول به طور جزئي يونيده شده و بر طبق قانون شناخته شده استوالد، ميزان يونش با افزايش رقت زياد مي گردد.]

اگر چه الكتروليت هاي قوي به طور كامل يونش پيدا مي كنند، ليكن يونهاي آنها براي حركت مستقل از يكديگر از ميان محلول ، به جز در رقتهاي بي نهايت، آزاد نمي باشند.

حركت يونها نسبت به يكديگر به علت حركت گرمايي نسبتاً شديد، بطور اتفاقي صورت مي گيرد، به هر حال حتي در اين شرايط نيز، نيروهاي كولمبي تاثير خود را تا حدودي وارد مي نمايند كه نتيجة آن در يك ميانگين زماني ، احاطه شدن هر كاتيون و آنيون به وسيله يك اتمسفر يوني حاوي نسبتاً زيادي از يونهايي است كه نسبت به يون مركزي، حامل بارهايي با علامت مخالف مي باشند.

قوانين الكترواستاتيك وجود نيروهاي جاذبه و دافعة قابل ملاحظه اي را بين بارهاي همنام و ناهمنام طلب مي نمايد. چنين تاثيرات متقابل، تا حدود زيادي به رفتار غيرايده آل قابل مشاهده محلولهاي الكتروليتي مربوط مي گردد

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا