2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه :

در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين موجب نفرت وگريز ما از كلاس درس ومحيط آموزشي مي شد .راستي چرا ؟! چرا فعاليتهاي آموزشي نتوانست مارابا محيط آموزش مأنوس ، وبه ياد گيري علاقه‌مند كند ؟ چرا فعاليتهاي مدرسه با تهديد اصرار معلمان صورت مي گرفت؟ چرا شاگردان از تعطيل شدن مدرسه احساس رضايت وخوشحالي مي‌كردند؟ مقصر اصلي جه كسي بود؟ معلم ناتوان وناآگاه يا شاگرد بي‌علاقه و بي‌استعداد؟ آيا معلمان تعليم وتربيت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب يادگيري و زمينه‌هاي شكوفايي استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌يا انتخاب روش‌هاي تدريس به درستي انجام نشده است؟ اگاهي و شناخت معلم از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهمي ‌است كه مي‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ مويد سازد. معلم بايد قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهي از فرايند تدريس، نيازهاي آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌يي‌هاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

«فهرست»

فصل اول :

موضوع ………………………………… 1

مقدمه ………………………………… 1

بيان مسئله ……………………………. 2

فرضيه ………………………………… 2

اهداف ………………………………… 2

جامعه آماري …………………………… 2

نمونه گيري…………………………….. 2

تعاريف واصطلاحات………………………… 3

فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق

مقدمه…………………………………. 4

معرفي روشهاي مختلف تدريس………………… 4

بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان    5

روش حفظ وتكرار…………………………. 5

محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار…………. 6

روش سخنراني……………………………. 7

مراحل اجراي روش سخنراني…………………. 8

محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني…… 26

نتيجه…………………………………. 31

روش پرسش وپاسخ…………………………. 32

هدف از روش پرسش وپاسخ…………………… 34

محاسن ومحدوديتهاي روش پرسش وپاسخ…………. 34

روش نمايش (نمايش علمي )…………………. 35

مراحل اجراي روش نمايش…………………… 35

محاسن ومحدوديتهاي روش نمايش……………… 37

روش ايفاي نقش …………………………. 38

فنون كلي اجراي نمايش …………………… 39

مراحل اجراي روش ايفاي نقش……………….. 39

روش گردش علمي …………………………. 41

روش بحث گروهي………………………….. 46

چه دروس و موضوعاتي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟    47

درچه موقعيتي ويراي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟ 49

مراحل اجراي روش بحث گروهي……………….. 50

محاسن ومحدوديتهاي روش بحث گروهي …………. 61

روش آزما يشگاهي(آزمايشي)………………… 62

محاسن ومحدوديتهاي روش آزمايشي……………. 65

خلاصه …………………………………. 66

بخش دوم : بررسي روشهاي تدريس جديد وتأثير آنها در ياد گيري دانش آموزان70……………………………….

روشهاي آموزش انفرادي……………………. 71

هدفهاي آموزش انفرادي……………………. 72

طرح كلر وسطوح مختلف آن………………….. 75

روشهاي مختلف آموزش انفرادي………………. 79

سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي…… 88

خلاصه………………………………….. 95

روش مسأله اي…………………………… 96

شرايط اجراي روش مسأله اي………………… 96

چگونگي اجراي روش مسأله اي……………….. 97

محاسن ومحدوديتهاي روش مسأله اي…………… 99

روش واحدها…………………………….. 100

ويژگي روش واحدها……………………….. 101

مراحل اجراي روش واحدها………………….. 102

روش واحد موضوع…………………………. 104

ويژگيهاي روش واحد موضوع…………………. 104

محاسن ومحدوديتهاي روش واحد موضوع…………. 105

روش واحد تجربي ………………………… 106

ويژگيهاي روش واحد تجربي…………………. 106

نمونه اي از يك واحد تجربي ………………. 107

روش واحد طرح…………………………… 109

ويژگي هاي روش واحد طرح …………………. 109

محاسن ومحدوديتهاي روش واحد طرح ………….. 111

خلاصه …………………………………. 112

فصل سوم     طرح تحقيق

متغييرها………………………………. 116

جامعه آماري ونمونه گيري هاي مختلف توسط دانشمندان    116

جامعه اماري ونمونه گيري محقق…………….. 120

جدول………………………………….. 123

نمودار  ………………………………. 123

آمار توصيفي……………………………. 124

شاخص مركزي…………………………….. 125

فصل چهارم:

نتيجه گيري…………………………….. 126

پيشنهادات……………………………… 127

رد يا قبول فرضيه……………………….. 127

فرم خام……………………………….. 128

منابع مأخذ…………………………….. 129

واژه نامه …………………………….. 131

 

منابع و مآخذ:

الف) فارسي:

پازارگادي، علا‌الدين (1356)؛ شاه‌راه تدريس؛ تهران: انتشارات مدرسه عالي شميران

پارسا، محمد (1358)؛ كاربرد روانشناسي در تدريس؛ چاپ پنجم: تهران

گانيه، روبرت‌ام (1368)؛ شرايط يادگيري؛ ترجمه جعفر نجفي‌زند

گروئلند، زمان‌اي (1363)؛ هدف‌هاي رفتاري براي تدريس و ارزش‌يابي: ترجمه عمان‌الله صفوي

هيگيارد، ارنست و اروبارو (1367)؛ نظريه‌هاي يادگيري؛ ترجمه محمدنقي براهني

 

 

 

ب) لاتين

Bloom, B.S. et al (1971); hand book on formative and summative evaluation of student learning: Mc Graw. Hill book co.

 

Gage, N.L. and David Berliner (1979); educational psychology 2nd Ed; Allyn and Bacon Inc.

 

Gayer, R.S. (1966); a test to measure the ability to organize

 

ideas; Athens: Ohio university special report, no.9.

 

Rogers, E.M. and F.F. Shoemaker (1971); communication of innovations; New York: Macmillan publishing co.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا