2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سوالات کتب علوم پنجم و ششم ابتدایی بر اساس حیطه شناختی بلوم صورت پذیرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کل سوالات کتاب علوم پنجم و ششم ابتدایی بوده که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته شد. روش کلی پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا کمی می‌باشد، سؤال‌های مورد بررسی در این پژوهش از قسمت‌های “فعالیت، آزمایش کنید، گفت و گو کنید، فکر کنید، جمع آوری اطلاعات و کاوشگری” انتخاب و به عنوان جامعه و نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادکاوی وروش بلوم در تحلیل پرسش های کتاب علوم تجربی پایه های پنجم و ششم ابتدایی می باشد که روایی آن مورد تایید قرار گرفته است.

یافته های پژوهش نشان داد که در دو پایه پنجم و ششم ابتدایی که به حیطه شناختی بیشترین توجه شده است و بعد از آن بعد مهارتی و در آخر بعد عاطفی مورد توجه قرار گرفته است. از لحاظ سطح نیز سطح دانش و فهمیدن بیشترین توجه شده در حالی که پرورش قضاوت صحیح و منطقی در گرو آشنایی دانش آموز با ارزشیابی و ملاک های آن می باشد. این امر نیز که از سطوح بالای حیطه شناختی بلوم است باید مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: تحلیل پرسش، کتاب علوم تجربی، پایه پنجم و ششم ابتدایی، حیطه شناختی بلوم.

دکتر پی سی

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا