2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

اهميت و كابرد كند كننده هاي رشد گياهي در كشاورزي:

كند كننده هاي رشد گياهي[1] گروهي از تركيبات شيميائي يا مصنوعي هستند كه بدون اينكه تغييري در شكل ظاهري گياه و يا تعداد برگ ها و شاخه ها و ساير اندام هاي آن به وجود آورد،از رشد گياه مي كاهند.اين مواد از تقسيم رشد ياخته اي درناحيه  زير مرسيتمي[2] انتهاي شاخه ها جلوگيري به عمل مي آورد ولي بر روي خود مريستم تأثيري ندارد و در نتيجه، گياه در عين حال كه به تعداد طبيعي شاخه و برگ و ميوه توليد مي كند. به اندازه معمول رشد نمي كند و كوتاه مي ماند. همين باعث مي شود كه سال بعد، از سوئي تعدا گل هاي توليد شده به ميزان قابل توجهي بيشتر گردد، و از دگر سو نياز به هرس تا حد زيادي كاهش مي يابد. مطالعات بافت شناسي روي قسمت هاي مختلف ساقه گياهچه هاي آفتابگردان،سويا و ذرت كه با تتسي كلاسيس[3] تيمار شده بودند نشان داد كه نوع اثر كننده ها روي رشد طولاني به غلظت به كار برده شده بستگي دارد.بنابراين،كوتاه شدن گياهاني كه در غلظت پائين كند كننده ها رخ مي دهد،عمدتاً به دليل جلوگيري از بزرگ شدن سلول هاست،ولي در غلظت هاي بالا، اين كوتاه شدن قسمتهاي ساقه،عمدتاً به دليل كاهش تقسيم سلولي است.در نتيجه،فرآيند بزرگ شدن سلول نسبت به تقسيم سلولي در واكنش به كند كننده هاي رشد از حساسيت بيشتري برخوردار است. در مقايسه با ساقه، كند كننده هاي رشد، اندازه ريشه را حفظ كرد، يا تا اندازه اي افزايش مي دهند، بنابراين همان طور كه ملاحظه مي شود نسبت ريشه به ساقه به نفع ريشه تغيير مي كند. اين تركيبات، مصارف و اثرات مفيد زيادي دارند كه در زير به نمونه هائي از آنها اشاره مي شودو اثرات ديگر و مكانيزم آنها در بخش هاي بعدي ذكر مي شود.

1-كنترل درس در غلات و محصولات دانه اي به خصوص گندم، تحت شرايط كود زياد و در آب و هواي مرطوب، نظير اروپاي غربي،بار گندم اغلب سنگين بود. و مي خوابد كه قابل درو كردن با ماشين نيست. كابرد كلرمكوات كلرايد(سايكوسل،سي سي سي،كلروكلين كلرايد)[4] با فرمول2-كلرو اتيل-تري متيل-آمونيم كلرايد[5] سبب توليد ساقه كوتاه و محكم مي شود به طوري كه خوابيدن بوته جلوگيري مي گردد.

2-كاهش ارتفاع گياهان زينتي از قبيل داوودي. بنت القنسول و سوين. از نظر تجاري، ارتفاع گياه گلدار زينتي به طور مطلوب.40-35 سانتي متر است، در صورتي كه ارتفاع طبيعي آنها به يك متر يا بيشتر مي رسد. مصرف مواد كند كننده  رشد روي برگ ها يا در خاك وقتي گياه جوان است، تأثير روي اندازه گل ندارد ولي منجر به ساقه خيلي كوتاه مي شود.اشرفي«cireopsis verticillata »از گياهان چند ساله است كه برا ي گلدهي به فتو پريودهاي طولاني بالاتر از 14 ساعت احتياج دارد.اشرفي در لدانهاي كوچك تحت شرايط گلخانه، خيلي دراز مي شود. طي آزمايشي دوكند كننده رشد يعني دامينزيد (الار.اس اي دي اچ ، بي-ناين،بي-995،بي-9اي)[6] وفلور پريميدول (كاتلس)[7] ، بهترين كند كننده ها براي ايجاد بازارپسندي در اين گياه تشخيص داده شدند.

3-كنترل رشد درختچه ها: اين امر مخصوصاً در طول جاده ها حتي اگر گياهان كشت شده تزئيني باشند و در زير كابل هاي فشار قوي مهم است.پاشيدن مواد كند كننده رشد بعد از باز شدن جوانه ولي قبل از طويل شدن ساقه منتهي به همان تعداد برگ مي شود لي ساقه كوتاه، كوتاه مي ماند و نياز به هرس كردن كاهش مي يابد.

[1]  plant growth retardants

 [2] sub apical meristem

[3]  Tetcyclais

[4]  chlormequat chloride(chlorocholine choride.ccc.cycocel)

[5]  2-choroethyl-trimethyl-ammonium chloride

[6]  daminozide (alar ,alar,SADH,B-Nhne)

[7] flurprimidol(cutless)

 

منابع:

1-خوشخوي، م.، ب. شيباني، ا. روحانيون. ا. تفضلي . 1379. اصول باغباني (مباني دانش بوستان داري). انتشارات دانشكاه شيراز: ص566.

2-صفري ، م. 1380. مباني بيو شيمي كشاورزي .انتشارات دانشگاه تهران : ص607

3-فهيمي ، ح. 1376. تنظيم كننده هاي رشد گياهي . انتشارات دانشگاه تهران : ص172

4-كافي، م.، م. لاهوتي ، ا. زند، ح. م. شريفي و م. گلداني . 1379. فيزيو لوژي گياهي (جلد دوم، ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد: ص379

5-مجتهدي ،م. و ح. لساني .1374.زندگي گياه سبز(ترجمه ). انتشارات دانشگاه تهران: 587 ص

6-alam, s.m.and a.shereen.2002.plant growt retardants and

agriculture.industry & economy (www.pacictaneconomist.com):6pp.

7-baker ,n.r,andm,p,percival.1991.herbicides.elsevier science publisher b.v:382pp

8-brian,e .1998.efficacy of a-rest ,bonzi and sumagic on growth is        tubeous-rooted dahlias.n.c.slower growers .vol 43,no21:16pp.(www.sgsts.org)

9-bryan unruh,j.2002.university of florida s pest cintrol guide for turfgrass managers .national pesticide information center(NPIC)67pp.http://npic.orst.edu.

10-kessler ,J.R.1998.Greenhous production of  petunias.alabama coopperative extension system (www.aoes.edu):4pp.

11-Joyce .G.,latmer.2001.selecting and using plant growth reguhators in floriculture crops .Virginia tech:24pp.

12-meilan,r.1997.flpral induction hn woody angiosperms.new forests.14:179-202.

13-raymond kessler,J..J.R.and J.keever Gary.1997 .plant growth retardants effect growth and flowerhng of coreopsis verticilata “moonbeam”.SNA research conference .Vol 42,279-282.

14-sean R ,mahoney ,S.Ghosh ,d.peirson and E.B. Dumbro ff.1998.paclobutrazol affects the resistance of black spruce to high light and thermal stress –tree physiology .18:121-127.

15-waters,l.2001.ornamentals research report .alabama cooparative extension system :73pp.

16-williams ,D.R.,J.J.ross ,J.B.reid and B.M.potts .1999.response of Eucalyptus nitens seedlings to gibberllin biosynthesis hn hibitors .plant Growth regulation.27:125-129

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا