۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

آداب زمان خروج

  • تعيين زمان خروج

دقت در زمان خروج به قصد سفر يكي از فاكتورهاي مهم مي‌باشد. شخص مسافر بايد در برنامه‌ريزي خود براي مسافرت زمان مناسبي را براي سفرش برگزيند. اگر به قرآن كريم رجوع كنيم كه قرآن كريم به نقش زمان توجه خاصي دارد كه اين را از قسم‌هاي متعدد قرآن به زمان، مي‌توان متوجه شد. مانند قسم به شب «والليل»[1] قسم به روز  «والضحي»[2] و قسم به عصر «والعصر»[3] كه اين گونه آيات اهميت و نقش زمان رابه طور كلي نشان مي دهد. خداوند در سوره سبا مي‌فرمايد:‌«سيروا فيها لَيالِيَ واَيَاماً»[4] «شبها و روزها در اين آباديها سفر كيند» در اين آيه كلمه «ليالي» اختصاصا دركنار «اياما» به معني روزها ذكر شده است و شايد نشان از توجه ويژه قرآن كريم به سفر درشب باشد در سوره اسراء نيز خداوند به سفر در شب اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد : «سُبحانَ الَّذي أسري بِعَبْدِه لَيلاً»[5] «منزه است آنكه بنده خودش را شبانه حركت داد» همچنين در آيه ديگري به مسير در شب اشاره شده است: «فَاَسْرِ بِاَهلِكَ بقطِعٍ مِنَ الّيلِ»[6] «كسان خود را در پاره‌اي از شب حركت بده» [7] با استناد به اين آيات اهميت زمان در سفر به خصوص سفر شبانه مشخص ميِ‌شود.

در روايات نيز براي زمان خروج آدابي بيان شده است مثلا سفر در روزهاي خاصي از هفته يا ماه توصيه و يا نهي شده است وهمچنين به سير در ساعاتي از شبانه روز مخصوصا شب سفارش شده است. در روايتي آمده كه حضرت رسول صل الله عليه وآله فرموده است: «عليكم بالسير بالليل فإنَّ الارض تطوي بالليل»‌[8] بر شما باد كه به هنگام شب سفر كنيد زيرا كه زمين در شب در نورديده مي‌شود. نزديك به همين حديث نيز از امام صادق  عليه السلام نقل شده است.[9]  احتمالا سفارش به سير در شب به خاطر خصوصياتي است كه شب نسبت به روز دارد، مثل سكون و آرامش در شب- تاريكي  هوا (كه سبب دور شدن از ديد دشمن مي‌شود مخصوصا در جنگ‌ها) و نيز مساعد بودن هوا نسبت به روز.

با توجه به روايات، سفر در بعضي روزها مثل شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، خوب است، و در روزهاي دوشنبه چهارشنبه وجمعه مخصوصا قبل از ظهر خوب نيست.[10] (مسافرت قبل ازظهر روز جمعه شايد به علت ضايع شدن نماز جمعه مورد نهي واقع شده است.) و همچنين روزهاي سوم، پنجم، سيزدهم وشانزدهم، بيست و يكم و بيست و چهارم هر ماه را نحس دانسته اند.[11] حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر انسان در شرايطي قرار گيرد كه لازم باشد در يكي از اين روزها سفر كند، در اين‌ صورت تكليف چيست؟ در اين باره روايتي وارد شده كه بر حسب آن شخصي از امام صادق عليه السلام مي‌پرسد:‌ آيا سفر در روزهاي مكروه مانند چهارشنبه و غير آن كراهت دارد؟‌ امام فرمود:‌ سفرت را با صدقه آغاز كن و هر وقت قصد كني راهي سفر شو……[12]

[1] ليل/1

[2] ضحي/1

[3] عصر/1

[4] سبا/18

[5] اسراء/1

[6] هود/11 ( اين فرمان توسط فرشتگان عذاب به حضرت لوط (ع) ابلاغ شد.)

[7] واژه‌هاي قرآني ص223

  [8]ترجمه و متن من لايحضر الفقيه 3/134 وسايل الشيعه 5/264

[9] ترجمه و متن من لايحضر الفقيه 3/134 وسايل الشيعه5/264

[10] كليات مفاتيح  الجنان ص 539

[11] همان ص 539

 

[12] ترجمه متن من لايحضر الفقيه 3/138 وسايل الشيعه 5/272

 

 

فهرست منابعي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.

1- قرآن كريم- با ترجمه آيت الله مكارم شيرازي- چاپخانه بزرگ قرآن كريم-قم 1380- چاپ اول- قطع جيبي

2- اصول كافي- يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي- متوفي سنه 328/329 ه- ترجمه و شرح سيد هاشم رسولي محلاتي- انتشارات علميه اسلاميه- تهران- بي‌تا.

3- پيام قرآن – تفسير نمونه موضوعي- آيت‌الله مكارم شيرازي با همكاري جمعي از فضلا و دانشمندان- ناشر دارلكتب الاسلاميه- تهران 1377 ه.ش-چاپ ششم

4- ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن- ابوالقاسم حسين بن فضل معروف به راغب اصفهاني- متوفي 502 ، مترجم سيد غلامرضاخسروي حسيني – انتشارات مرتضوي- تهران زمستان 75-چاپ دوم.

5- تفسير نمونه- مولف ناصر مكارم شيرازي و همكاران- انتشارات دارالكتاب الاسلاميه-تهران 1376 ه.ش-چاپ شانزدهم

6- ترجمه و تفسير الميزان – علامه طباطبايي- متوفي 1369 ه.ش- ترجمه محمد رضا صالحي كرماني وسيد محمد خامنه – بنياد علمي وفكري علامه طباطبايي- با همكاري نشر فرهنگي رجا و موسسه انتشارات اميركبير- تهران1364 – چاپ دوم

7- ترجمه و تفسير  مجمع البيان – امين الاسلام شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي- متوفي 548 ه. مترجم ابراهيم ميرباقري- انتشارات فراهاني – تهارن 1350 چاپ اول

8- ترجمه ومتن من لايحضره الفقيه – شيخ صدوق – ابن بابويه ابي جعفر محمدبن علي بن الحسين قمي- متوفي 381 ه.- مترجم صدربلاغي- نشر صدوق تهران اسفند 1368- چاپ اول

9- ترجمه ميزان الحكمه- محمد محمدي ري شهري- مترجم حميدرضا شيخي- انتشارات دارالحديث قم 1377- چاپ اول

10- جامعه و تاريخ- مقدمه‌اي برجهان بيني اسلامي- مرتضي مطهري- انتشارات صدرا-بيتا- شماره 5

11- الحياه- محمدرضا الحكيمي- محمد الحكيمي- علي الحكيمي- دفتر نشر فرهنگ اسلامي – تهران 1367 ه.ش چاپ پنجم

12- ره رستگاري- دكتر علي غضنفري- انتشارات لاهيجي- قم 1382 ه.ش- چاپ اول

13- راز آفرينش انسان – كرسي موريسن- مترجم محمد سعيدي- انتشارات فرانكلين- سال 1345

14- زندگاني حضرت محمد، خاتم النبيين- تاريخ انبياء . سيد هاشم رسولي محلاتي – انتشارات علميه اسلاميه-1336

15- فرهنگ عربي- فارسي لاروس- مترجم سيد حميد طبيبيان – انتشارات اميركبير- تهران 1377- چاپ نهم

16- فرهنگ عربي- فارس منجد الطلاب- مترجم محمد بندرريگي- انتشارات اسلامي- چاپ 1369

17- فروغ ابديت- جعفر سبحاني- نشر دانش اسلامي. چاپ خانه دفتر تبليغات اسلامي قم- ارديبهشت 1370

18- فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام- جعفر سبحاني- نشر مشعر-بي‌جا-1381 – چاپ سيزدهم

19- فصلنامه بينات- صاحب امتياز موسسه معارف اسلامي امام رضا (ع) – قم سال يازدهم- شماره 2 تابستان 1383

20- فصلنامه پژوهشهاي قرآني- چاپ ونشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم- بهار وتابستان 1376 – شماره10-9

21- قاموس قرآن – سيد علي اكبر قرشي- انتشارات دارالكتاب اسلاميه- چاپ 1353

22- قصص يا داستانهاي شگفت انگيز قرآن مجيد گردآوردنده حاج علي آقا قاضي زاهدي گلپايگاني- كتابفروشي  اسلاميه بي‌تا

23- قصص القرآن يا تاريخ انبيا از آدم تا خاتم النبيين – سيد هاشم رسولي محلاتي- انتشارات علميه اسلاميه بي‌تا

24-كارنامه دانشوران ايران واسلام- شناخت نهج البلاغه- تلخيص و بازنويسي مباحثي از نهج البلاغه امام علي عليه السلام- به كوشش سيد محمد مهدي جعفري- ناشرموسسه فرهنگي اهل قلم- زمستان 1381 –چاپ اول شماره 53

25-كليات مفاتيح الجنان- ثقه المحدئين مرحوم حاج شيخ عباس قمي- متوفي 1359 ه. مترجم استاد كمره‌اي – نشر موسسه انتشارات نبوي – زمستان 1381- قطع جيبي- چاپ دوم.

26- لسان العرب- لامام العلامه ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري- دار بيروت- للطباعه و النشر بيروت- 1410 ه. 1990م.

27- لغت نامه دهخدا- علي اكبر دهخدا- چاپ سيروس- تهران تيرماه 1339 – شماره مسلسل 54

28- المعجم الفهرس القرآن الكريم- موسسه انصاريان للطباعه والنشر- قم –  بي‌تا.

29- ميزان الحكمه- محمد محمدي ري شهري – نشر مكتب الاعلام الاسلامي- قم 1363- چاپ اول

30- محبوب القلوب – قطب الدين اشكوري – ترجمه سيد احمد اردكاني- انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران بهار 1380- چاپ اول

31- مباني انسان شناسي در قرآن – عبدالله نصري – ناشر موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي فيض كاشاني – چاپ اول

32- معجم مفردات الفاظ قرآن- ابوالقاسم حسين بن فضل معروف به راغب اصفهاني- متوفي 502 ه. انتشارات مرتضوي – بي‌جا-1376 – چاپ دوم

33- المعجم الوسيط – دكتر ابراهيم انيس- دكتر عبدالعليم منتصر- عطيه الصوالحي- محمد خلف الله احمد. دفتر نشر فرهنگ اسلامي- تهران 1374 ه.ش- چاپ پنجم.

34- نهج البلاغه امام علي (عليه السلام) – ترجمه محمد دشتي- ناشر موعود اسلام- بوشهر- تابستان 1381- چاپ سوم

35- وسائل الشيعه الي التحصيل الشريعه- تاليف محمد بن الحسن الحرالعاملي- المتوفي في سته 1104 ه. اعني بتصحيحه و تحقيقه و تزييله الفاضل المحقق الاغا الميرزا عبدالرحيم الرباني دار حياء ‌التراث العربي- بيروت – لبنان بيتا

36- واژه‌هاي قرآن- ترجمه فارسي قرآن –محمد رضايي- انتشارات مفيد – تهران 1381 – چاپ اول

37- همزيستي و معاشرت در اسلام- استاد سيد علي كمالي- انتشارات اسوه- تهران 1371 ه.ش- چاپ اول

38- هجرت كريمه – بررسي دوران امام رضا و علل هجرت حضرت معصومه (س) فرزانه نيكو برش- انتشارات فجر ولايت – قم- آذر 1381 – چاپ اول

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا