2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

 

خلاصه :

در ساخت عكس نهايي هوشمند، نمايش اطلاعات براي اتاقهاي كپسولي، كاربران، نقش هاي و ساير اطلاعات، يك مساله اساسي مي‌باشند. در اين جا ما يك شبكه معنايي به عنوان يك معرفي ( نمايش) ارائه مي‌دهيم و توانايي آنرا به عنوان پايه اي براي كار مداومي نمايش مي‌دهيم.

مقدمه

چندين سال است كه محقق در مورد مكانهاي هوشمند توسعه يافته است. كشف راههاي جديد كه يك room مي تواند با يك يا تعداد بيشتيرن كاربرد عوامل آنهاارتباط داشته باشد. بيشتر كار شامل تعريف بر هم كنش شخص جديد با اين مكانها، ساختن سيستم ها براي رديابي كاربران و ايجاد استفاده هاي جديد براي الگوريتمهاي يادگيري و طراحي مصنوعي مي‌باشد.

همچنانكه استفاده از اين محيط هاي هوشمند (IES) گسترش مي‌يابد، آنها ، لزوماً مقادير همواره در حال توليدي اطلاعات را در مورد كاربرانشان به منظور وفق دادن با خواسته‌هاي كاربران جمع آوري مي كنند. اطلاعات براساس علاقه مندي هاي كاربران كه با آنها در ارتباطند، موقعيت آنها ، web page هايي كه آنها ملاقات مي‌كند  و ديگر جزئيات بيشمار كه ممكن است ما هرگز به آنها توجهي نداشته باشد، جمع آوري مي شوند. تماماً اين اطلاعات لازمه است كه جمع آوري مي شوند و براي اين ساختاري محيطي، به طوري كه IE بتواند سيرع ساخته شود، و تصحيح فرضيات را مبني بر اين كه كاربران دوست دارند كه چه كاري بعداً انجام ميدهند،سازماندهي كند.

در اين جا پروژه Room هوشمند، با آغاز به شناسايي چنين اطلاعاتي  (KR) نموده ايم، با استفاده از شبكه هاي معنايي بر پايه نمايش(معرفي). همانطور كه اين بزرگي ادامه يافت، ما آغاز به كشف برخي مزاياي ذاتي درا ين رويكرد نموده ايم:

– افزودن اطلاعات جديد به سيستم بسيار سرراست سات، اغلب بسادگي افزون يك واحد داده جديد وگسترش يك lnik   مناسب

تعويض اطلاعات يك كار بسيار موضعي است، به ندرت نياز به تعويض‌هاي اساسي براي بخشهاي گسترده معرفي مي‌باشد. به طور مشابه، اطلاعات بي اعتبار اغلب مي توانند با الحاق يا جايگزيني به link هاي جالب انجام شوند.

استنباط كردن نيز سريع و ترسان است. نتايج موثري براي بازيابي همه link هاي يك نوع جاري يا برون كيف گره وجود دارد.

اعتقادي بر اين است كه شبكه هاي معنايي مناسب ترين معرفي براي گرفتن و در كپسول گذران تعداد بيشمار اطلاعات ورودي به درون محيط هوشمند باشند. در اين مقاله، حالتي از انحرافات را بررسي مي كنيم كه يك IE به نمايش اطلاعات تحميل مي شود و بحث مي كنيم كه شبكه هاي معنايي با اين الزامات موافقند.

 

2- كار وابسته

تعداد زيادي مجلات  وابسته به گسترش تيمهاي زمينه گرا وجود دارند. براي محيط هاي هوشمند ، Dey، Aboud و Selber  يك “Toolkit زمينه” براي آشكارسازي حالت يك room و استفاده رخدادهاي ورودي براي راه اندازي تغييراتي در رابطه با كاربردهاي حساس به زمينه، ايجاد كرده اند. اين Tookit قادر به كرابردهاي بر پايه موقعيت است كه گروههايي از كاربراني كه به ساختمان ها وارد و خارج مي شوند پيدا مي‌كند  و براي كنفرانس ها ( مذاكرات) همدستي مي‌كند . API ي Lauff براي محاسبات حضور ابزار رودي مي گردد و سيگنالهايي به اجزا مي فرستد. ساختار عامل بار (OAA) ي Morany cheyrec Martin ، شامل تسهيلاتي براي عمل راه اندازي بر پايه اطلاعات زمينه اي است. در آزمايشگاه، Ajaykulkarni يك سيستم رفتاري كرانش پذير به نام ReBa ايجاد كرده كه مي تواند بسياري از اعمال دشوار را در به وقايع ايستگاه راه اندازي كند. هر چند، براي همه اين چارچوبها ، تفسير و استنباط كاربردها ،انجام شده كه بايد خوشدان تكه هاي اطلاعات مختلف را با تطبيق و جفت كنند وبه نظر مي رسد كه براي گسترش يك معرفي پيوسته از اطلاعات به دست آمده ، انجام شدند.

پروژه آسان زيستي مايكروسافت، برسري معرفي هندسي مكان و استفاده از اطلاعات براي تسهيل هر چه كنش هاي كاربران كارهايي انجام داده است. اگر چه آنها مقدار زيادي از اطلاعات را از اين چارچوب مي گيرند، هيچ كوششي براي كپي كردن آن به يك ديد بالاتري از اطلاعات انجام نمي‌شود.

  1. نمايش اطلاعات و محيط هايي هوشمند :

در بحث بر روي نوع نمايش (معرفي ) كه براي انواع اين مكانهاي انباري غالب مي باشد، مي توانيم به الزاماتي نظير فراهم سازي يك KR توجه كنيم. Davisetal پنج نقش مختلف را كه KRS بازي مي‌كند  ، مرتب كرده است و در اين جا با آنها را در زمينه يك IE امتحان مي‌كنيم.

3-1- نماينده هايي براي دنياي واقعي

اولين وجلوترين ، معرفي بايد به عنوان يك نماينده محاسبه اي براي هويت هاي دنياي واقعي عمل كند. در مورد يك فضاي هوشمند، بسياري از هويتهاي به آساني قابل شناسايي هستند مثل كاربران فضاها، خودشان و ابراز درون فضا مثل پروژكتورها ،دوربين ها، نورها ، تجهيزات برقي، كامپيوترها، وغيره برخي ها با سادگي كمتري شناسايي مي شوند ولي هنوز نقاط متقابلي درد نياي واقعي بدارند مثل گروههاي حرام، نقشهايي كه مي‌آفرينند، اعمالي كه براي كارآيي نياز دارند و غيره. اين آيتم‌ها، نياز دارند كه در KR شامل شوند به طوري كه فضا مي تواند در مورد آنها استدلال كند و استنتاجهايي بر پايه آرايش آنها انجام دهد.

يكي از تاثيرات جنبي، اين است كه نماينده KR براي يك هويت دنياي واقعي نياز به پيگردي نزديك مورد هويت واقعي دارد از استنباط هاي غير صحيح دوري كند. اين مي‌تواند كمك بزرگي كند با استفاده از يك KR كه مي‌تواند به سادگي بر اطلاعات جديد شامل طبقات اطلاعات كه در زمان طراحي سيستم طرح ريزي نشده بودملحق شود.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا