پروپوزال شناسایی و اولویت بندی معیارها برای تعیین مسیر بهینه خطوط لوله های نفتی با رویکرد توسعه پایدار

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی معیارها برای تعیین مسیر بهینه خطوط لوله های نفتی با رویکرد توسعه پایدار

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان