پروپوزال تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده و ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم بر ارزش افزوده بازار شركت

پروپوزال تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده و ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم بر ارزش افزوده بازار شركت

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان