پروپوزال بررسي ارتباط بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

پروپوزال بررسي ارتباط بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان