پروپوزال بررسی بررسي اثرات سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب بانك صادرات استان تهران (کپی)

پروپوزال بررسی بررسي اثرات سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب بانك صادرات استان تهران (کپی)

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان